Depuració d’aigues residuals industrials

Depuració d’aigues residuals industrials

El nostre treball consisteix en aportar solucions a les empreses que necessitin depurar les aigües residuals generades en la seva activitat.