Assessorament tècnic en gestió de residus

Proposem la gestió i tractament dels residus generats a les empreses, tenint en compte el marc legal i l’aspecte econòmic dels mateixos.

Gestió i tractament de residus d’indústries alimentàries i agroalimentàries en plantes de compostatge i plantes de biogàs.