Assessorament mediambiental d’empreses

Assessorem a les empreses en tot el referent al medi ambient:

Situació de l’empresa dins el marc llega.
Aigües residuals.
Optimització del consum d’aigua utilitzat en el procés de producció.
Minimització del consum d’aigua.
Solucions de depuració.
Quan sigui possible, propostes de reutilització d’aigües residuals.
Residus.
Propostes de minimització de la producció de residus.
Assessorament tècnic en la gestió dels mateixos.