Explotació, control i manteniment de depuradores d’aigües residuals

Control i manteniment de depuradores perquè funcionin correctament i puguin complir amb els paràmetres permesos.

Diagnosi de problemes i proposta de millores de rendiment de depuració en depuradores ja existents.